Klachtenregeling – Huisartsenpraktijk Het Loo – Apeldoorn
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Het Loo
Koningstraat 73 7315 HV
Apeldoorn

Klachtenregeling

De zorgverleners van onze huisartsenpraktijk doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig verloopt het contact tussen patiënt en zorgverlener meestal naar ieders tevredenheid. Toch kan het gebeuren dat u als patiënt ontevreden bent over het handelen van de zorgverleners in onze huisartsenpraktijk. U kunt hier op verschillende manieren iets mee doen.

  1. In het algemeen kunt u de klacht het beste eerst met de betrokken medewerker of huisarts bespreken. Als u dat wilt, kan dokter Koppejan, als klachtencoördinator van onze praktijk, bij dit gesprek aanwezig zijn. Bij voorkeur horen wij bij het maken van een afspraak dat u een klacht wilt bespreken, zodat wij voldoende tijd kunnen inplannen voor het gesprek.
  2. Als u uw klacht niet mondeling kenbaar wilt maken of het gesprek heeft niet geleid tot een bevredigende uitkomst, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen via het klachtenformulier. Die klachtenformulier kunt u opvragen bij de assistente aan de balie, per email (info@huisartsenpraktijkhetloo.nl) of telefonisch.
  3. Als de uitkomsten van het gesprek met de huisarts of de klachtenbehandeling door de huisartsenpraktijk zelf niet naar uw tevredenheid verlopen, dan kunt u een klacht indienen bij een onafhankelijke en externe klachtenfunctionaris via het secretariaat van de regio-organisatie HOOG in Apeldoorn (tel. 085 – 536 31 09).

Geschillencommissie

Als u er met uw huisarts én met bemiddeling door de klachtenfunctionaris HOOG niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg, de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.skge.nl.

Kosten

De behandeling van klachten door de klachtenfunctionaris via HOOG is voor u kosteloos, tenzij u zelf deskundige hulp inroept.

Na de klacht

Als uit de procedure blijkt dat er maatregelen genomen dienen te worden zullen we dit met de medewerkers bespreken en wordt er bekeken welke verbeteringen in het proces moeten worden doorgevoerd.