Klanttevredenheid – Huisartsenpraktijk Het Loo – Apeldoorn
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Het Loo
Koningstraat 73 7315 HV
Apeldoorn

Klanttevredenheid

Patiëntenoordeel praktijk
Uitkomst van patiëntenvragenlijsten

Verricht in het kader van de NHG-praktijkaccreditering

17-09-2014
Huisartsenpraktijk Het Loo

Infrastructuur: Gebouw

Patiëntoordeel over de praktijk, het percentage dat vindt

% Ja

Referentie waarde

Het praktijkgebouw een opknapbeurt behoeft:*

-15.8 % (n= 19 )

-20,1%

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten:

96.3 % (n= 27 )

84,9%

De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is:

100.0 % (n= 18 )

84,8%

Netheid en hygiëne in de praktijk beter kan:*

0.0 % (n= 22 )

-10,8%

De wachtkamer voldoende licht en helder is:

92.6 % (n= 27 )

93,6%

Het klimaat in de wachtkamer aangenaam is:

84.0 % (n= 25 )

88,2%

Er voldoende leesmateriaal in de wachtkamer is:

92.3 % (n= 26 )

82,9%

Kan horen wat aan de balie besproken wordt:*

-26.9 % (n= 26 )

-44,3%

Gespreksflarden uit de spreekkamer opvangt:*

0.0 % (n= 25 )

-7,8%

Vertrouwelijke informatie opvangt:*

0.0 % (n= 27 )

-4,7%

Score (sommatie):

422.5 %

346,7%

* Voor deze vraag geldt: een hoge score (of % ja) houdt een lage waardering in, daarom wordt dit percentage afgetrokken bij de somscore. n= het aantal patiënten dat bij deze vraag “ja” of “nee” heeft geantwoord.

Toegankelijkheid (I)

Wachttijd

Uw praktijk

Referentie waarde

Wachttijd voor telefonisch bereiken praktijk

5.7 min.

4.3 min.

 

Patiëntenoordeel over bereikbaarheid en beschikbaarheid, percentage patiënten dat vindt dat:

%Ja

Referentie waarde

Bij spoed overdag gemakkelijk telefonisch bereikbaar is:

90.0 % (n= 10 )

90,1%

De gewenste hulp bij spoed overdag biedt:

100.0 % (n= 6 )

92,2%

Duidelijke informatie over praktijkregels heeft:

92.6 % (n= 27 )

87,6%

De dienstregeling kan verbeteren:*

-33.3 % (n= 12 )

-45,9%

Opvang bij spoedeisende hulp in de praktijk kan verbeteren:*

-20.0 % (n= 5 )

-26,4%

Zij bij het bellen van de praktijk vaker dan 1x een antwoordapparaat krijgt:*

-40.0 % (n= 10 )

-36,6%

Score (sommatie):

189.3 %

161%

*Voor deze vraag geldt: een hoge score (of % ja) houdt een lage waardering in, daarom wordt dit percentage afgetrokken bij de somscore

Toegankelijkheid (II)

Patiëntenoordeel over spreekuurorganisatie, het percentage dat vindt dat:

%Ja

Referentie waarde

Het spreekuur op geschikt tijdstip plaatsvindt:

100.0 % (n= 26 )

93,9%

Ze meestal op een geschikt moment terecht kunnen:

96.2 % (n= 26 )

91,4%

Ze de mogelijkheid hebben een langer consult af te spreken:

93.8 % (n= 16 )

91,4%

De huisarts gemakkelijk telefonisch te raadplegen is:

100.0 % (n= 11 )

78,0%

Ze geregeld een andere huisarts krijgen:*

-5.0 % (n= 20 )

-23,0%

De assistente een belemmering is voor contact met huisarts:*

-23.8 % (n= 21 )

-12,9%

Score (sommatie):

361.2 %

318,8%

*Voor deze vraag geldt: een hoge score (of % ja) houdt een lage waardering in, daarom wordt dit percentage afgetrokken bij de somscore

Mate van tevredenheid van patiënten (op schaal van 0=slecht tot 100=uitstekend), in de afgelopen 12 maanden, betreffende:

Mate tevredenheid

Referentie waarde

het voorbereiden op wat hem/haar te wachten staat bij de specialist of het ziekenhuis.

80.0 (n= 14 )

81,6

de behulpzaamheid van de medewerkers in de praktijk.

81.0 (n= 21 )

85,4

het krijgen van een afspraak op het moment dat het hem/haar schikte.)

83.2 (n= 25 )

81,0

de telefonische bereikbaarheid van de praktijk.

77.6 (n= 25 )

77,1

de mogelijkheid om de huisarts aan de telefoon te krijgen.

77.8 (n= 9 )

73,9

de wachttijd in de wachtkamer.

72.3 (n= 26 )

69,0

het verlenen van hulp bij gezondheidsproblemen die onmiddellijk aandacht vragen.

81.5 (n= 13 )

84,1

Gemiddelde score van de maximaal te halen 100

79.1

78,9

n= het aantal patiënten dat deze vraag heeft beantwoord, m.u.v. het “n.v.t.” antwoord.

Organisatie en aanbod van diensten

Patiëntenoordeel over preventie, percentage patiënten dat vindt dat de praktijk:

% Ja

Referentie waarde

Meer aandacht aan preventie dient te besteden:*

0.0 % (n= 13 )

21,4%

* voor deze vraag geldt: een hoge score (of % ja) houdt een lage waardering in.

Team: Gedelegeerde taken

Patiëntenoordeel over delegatie van taken, het percentage dat vindt dat::

% Ja

Referentie waarde

De huisarts meer kan delegeren:*

73.3 % (n= 15 )

55,9%

* voor deze vraag geldt: een hoge score (of % ja) houdt een lage waardering in

Team: Samenwerking met collegae

Patiëntenoordeel over samenwerking met collegae, percentage patiënten dat aangeeft dat:

% Ja

Referentie waarde

De waarnemer op de hoogte is van hun medische problemen:

100.0 % (n= 12 )

81,0%

De huisarts geïnformeerd is over behandeling door waarnemer:

93.3 % (n= 15 )

92,7%

De vakanties van eigen huisarts goed waren aangegeven:

90.0 % (n= 20 )

82,1%

De hulpverleners in de 1e lijn beter op de hoogte zouden kunnen zijn van elkaars behandeling:*

-75.0 % (n= 8 )

-62,2%

Score (sommatie):

208.3 %

193,6%

* Voor deze vraag geldt: een hoge score (of % ja) houdt een lage waardering in, daarom wordt dit percentage afgetrokken bij de somscore

Kwaliteit op praktijkniveau

Patiëntenoordeel over het klachtenmanagement en inzage eigen gegevens, percentage patiënten dat:

% Ja

Referentie waarde

weet waar ze terecht kan met een klacht

55.0 % (n= 20 )

57,8%

aangeeft de mogelijkheid te hebben patiëntgegevens in te zien

92.9 % (n= 14 )

86,0%

Achtergrondkenmerken respondenten

Kenmerk

Waarde

Referentie waarde

Gemiddelde leeftijd van de respondent.

52.3 jaar

52,1 jaar

Percentage manlijke respondenten. n= totaal aantal respondenten

37.0 % (n= 27 )

36,8%

Percentage vrouwelijke respondenten. n= totaal aantal respondenten

63.0 % (n= 27 )

63,2%

Gemiddeld aantal bezoeken aan/van de huisarts in de afgelopen 12 maanden.

2.8 keer

4,3 keer

Percentage patiënten dat vindt dat zij een ernstige aandoening heeft die langer dan 3 maanden duurt.

19.2 %

25,1%